Politica de Confidențialitate

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
HISTRIA TOUR MONDIAL SRL in calitate de autor, propietar si administrator al site-ului web http://hotelmondial.ro/, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private,
HISTRIA TOUR MONDIAL SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului http://hotelmondial.ro/ asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)
Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
Dreptul de opozitie (art.15);
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de HISTRIA TOUR MONDIAL SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site la adresa contact @ hotelmondial.ro

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

Scopul colectarii datelor
oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastra;
pentru a va confirma serviciile pe care le-ati comandat in sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea;
transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane, in situatia in care sunteti interesati sa faceti parte din echipa HISTRIA TOUR MONDIAL SRL si ati trimis un CV, catre departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.
HISTRIA TOUR MONDIAL SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta,
ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

Securitatea datelor colectate si Buy real Methandienone procesate
HISTRIA TOUR MONDIAL SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, incluzand audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal,
colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia colectam date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la
accesul de la distanta (limitat), fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate.Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate,
analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Definitii
Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular
prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune
sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal

Leave a Comment